Wideo jest zapisem grupowego performance, do którego autorka zaprosiła grupę kobiet. Wzięły one udział w nagrywaniu wideo, podczas którego zostały poproszone o wykonywanie jednego gestu: przekazywania sobie oddechu w kręgu siedzących osób.

To specyficzne ćwiczenie oddechowe zostało poprzedzone wspólnym procesem warsztatowym: ćwiczeniami, które umożliwiły wzajemne poznanie się w grupie oraz przygotowanie do wykonywania tego jednego konkretnego gestu.

Działanie był próbą uchwycenia stanu synergicznego dzielenia się energią: przekazywanie sobie oddechu stało się okazją do bardzo cielesnego doświadczenia drugiej osoby – wspólnotowym poli-relacyjnym manifestem zachwytu nad separatystycznym (kobiecym) doznaniem grupowym.

Spotkanie zostało powtórzone dwukrotnie, raz w grupie dziewięciu, drugi raz w grupie ośmiu osób.  (#1: 21’13”, #2: 26’16”)