W 2020 roku będę rezydentką Centrum Kultury Zamek w Poznaniu!