In Conflict – Visible White Photo Prize 2017

zostałam laureatką: In Conflict – Visible White Photo Prize 2017

czyli zapraszam na wystawę już w maju w: Fondazione Studio Marangoni | Florencja: https://www.celesteprize.com/InConflict2017/