a więc jestem laureatką nagrody publiczności „Spojrzenia 2019 – Nagroda Deutsche Bank”